Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 125
Năm 2020 : 6.253
Tờ trình

Tờ trình

Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương thực hiện các khoản thu năm học 2019-2020
BÁO CÁO CÔNG KHAI THEO TT 36

BÁO CÁO CÔNG KHAI THEO TT 36

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020 THEO TT36/2017/TT-BGDĐT
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook