Thống kê
Hôm nay : 31
Tháng 09 : 1.220
Năm 2021 : 8.958
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tổ chức nội dung giáo dục " Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm" năm học 2021-2022

PHÒNG GDĐT TP THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG MN PHÚC XUÂN

Số: 36 /KH-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Phúc Xuân, ngày 13 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức nội dung  giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” Năm học 2021-2022

 

Thực hiện Kế hoạch số 2037/SGDĐT-CTTT-PC ngày 9/9/2021 của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Npsguyên về việc xây dựng kế hoạch tổ chức nội dung giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” năm học 2021-2022;

Thực hiện Kế hoạch số 1032/GDĐT-TH ngày 13/9/2021 của PhòngGiáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên về việc xây dựng kế hoạch tổ chức nội dung giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” năm học 2021-2022;

Căn cứ tình hình thực tế, trường Mầm non Phúc Xuân xây dựng Kế hoạch tổ chức nội dung giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm”năm học 2021-2022, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy truyền thống, phẩm chất lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm của dân tộc ta.

- Tạo môi trường “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường Mầm non Phúc Xuân.

 - Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác tuyên truyền; phê bình những tập thể, cá nhân không đạt được mục tiêu đề ra.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền phải được triển khai sâu rộng, thực hiện thường xuyên, thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia.

- Nội dung, hình thức, phương thức, biện pháp hoạt động, tổ chức thực
hiện tuyên truyền, giáo dục phải thực chất, hiệu quả, phù hợp với nhận thức của từng đối tượng, mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện cụ thể của nhà trường.

- Phối hợp giữa cấp ủy, đoàn thể chính quyền địa phươngnhằm thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm”.

          II. NỘI DUNG

          Tuyên truyền, giáo dục học sinh: Giáo dục chuyển đổi hành vi, hình thành các phẩm chất cho học sinh, thực hiện theo chủ đề: Năm học thực hiện thông điệp giáo dục “ Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” của ngành Giáo dục và đào tạo Tỉnh Thái nguyên.

Tuyên truyền và giáo dục học sinh thông điệp của trường Mầm non Phúc Xuân: “ Học tập sáng tạo - Rèn luyện chăm ngoan - Vui chơi lành mạnh”

1. Giáo dục Lễ phép

- Nhà trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh phát triển về năng lực, tư duy, tính cách… giáo dục đạo đức, nhân cách, cách giao tiếp ứng xử lễ phép. Lời chào, sự l phép của học sinh đối với thầy cô, người lớn tuổi là một phẩm chất, một kỹ năng không thể thiếu đối với học sinh ở tất cả các cấp học, đặc biệt là cấp Mầm non. Đó là yếu tố đặc biệt quan trọng trong nhân cách học sinh và có ảnh hưởng lớn đế kỹ năng giao tiếp công việc, hoạt động xã hội của các em trong tương lai.

- Phương pháp, hình thức tổ chức:

+ Vào đầu năm học, nhà trường đã đưa nội dung lễ phép vào nội quy nề nếp cho học sinh các độ tuổi.

+ Nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai tới tập thể giáo viên để dạy học sinh kỹ năng chào hỏi thông qua các hoạt động ngoại khóa, chuyên đề các tiết học để học sinh nhận thức được sự cần thiết của chào hỏi, cách thức chào hỏi, cách thể hiện sự lễ phép của mình đối với cô giáo và người lớn tuổi.

2. Giáo dục Thân thiện

- Xây dựng trường học thân thiện nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện tốt phong trào “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng trong môi trường sư phạm lành mạnh, an toàn, tạo cơ sở vững chắc cho việc nâng cao chất lượng giáo dục. Từ đó, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp cả trong và ngoài nhà trường để xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả. Giáo viên đóng vai trò là người trực tiếp truyền đạt tích cực trong việc giáo dục và phát triển nhân cách của trẻ.

- Phương pháp, hình thức tổ chức:

+ Nhà trường xây dựng bộ quy tắc văn hóa ứng xử trong trường học và các giải pháp giáo dục tích cực cho học sinh.

+ Tạo không gian xanh, sạch, sáng trong trường, lớp học. Chính mỗi gốc cây, tán lá xanh tươi che bóng mát sẽ đem đến cho học sinh cảm giác thoải mái và dễ chịu khi đến trường, đến lớp. Học sinh có không gian để sinh hoạt tập thể, để vui chơi thỏa thích ...

+ Tăng cường giáo dục thông qua các hoạt động trải nghiệm, xây dựng các chuyên đề về giáo dục kỹ năng sống; Tạo điều kiện để thực hiện bình đẳng về quyền lợi học tập cho học sinh, không phân biệt bất kỳ sự khác nhau nào về tình trạng kinh tế gia đình, giới tính, dân tộc, tôn giáo…

+ Nhà trường phối kết hợp chặt chẽ với phụ huynh nhằm giáo dục ý thức tôn trọng, bình đẳng ngay trong ý nghĩ, quan niệm của trẻ. Nội dung này phải được lồng ghép vào trong từng tiết dạy, trong giờ sinh hoạt tập thể... 

+ Tiếp tục triển khai hiệu quả hộp thư góp ý, hộp thư điện tử, số điện thoại đường dây nóng… để tiếp nhận, xử lý các thông tin để kịp thời tư vấn, giải quyết những vấn đề xảy ra đối với học sinh.

3. Giáo dục Trung thực

-  Tính trung thực là đức tính cần thiết, quý báu của mỗi người. Đối với các em học sinh, nhà trường cần xây dựng cho các em ý thức trung thực, thật thà trong từng việc nhỏ nhất và cần được hình thành ngay từ những năm đầu đời của trẻ mầm non.

- Phương pháp, hình thức tổ chức:

+ Tuyên truyền, giáo dục học sinh trung thực trong mọi hoạt động, từ sinh hoạt đến học tập, đến ứng xử…

+ Phối kết hợp với gia đình học sinh để cùng giáo dục học sinh.

+ Nêu gương người tốt, việc tốt và những câu chuyện về người thật, việc thật sống trung thực trong thực tế tại trường, địa phương trong các giờ hoạt động ngoại khóa và các tiết dạy. Đồng thời cần kịp thời lên án sự thiếu trung thực trong nhà trường và cuộc sống hàng ngày.

+ Tổ chức tuyên dương những học sinh có hành động đẹp như: nhặt được của rơi trả lại người mất...

4. Giáo dục Trách nhiệm

- Nhà trường cần phối hợp với phụ huynh giáo dục trẻ sống có trách nhiệm, nghĩa là biết rõ bổn phận, nghĩa vụ, quyền hạn và quyền lợi của mình đối với bản thân và đối với người khác; sống với lòng tự giác cao, biết tôn trọng người khác và các quy định của tập thể, các quy định chung, không để ai nhắc nhở phê phán nặng lời với mình. Khi sống có trách nhiệm, học sinh sẽ tìm thấy niềm vui trong học tập, gắn bó với gia đình, tập thể, xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp hơn. Đối với nhà trường, học sinh chính là sản phẩm giáo dục, có tính quyết định chất lượng giáo dục của nhà trường trong khu vực và xã hội. Hơn bao giờ hết, việc phải đổi mới cách giáo dục, xây dựng ý thức trách nhiệm cho học sinh là trách nhiệm của tập thể hội đồng sư phạm.

- Phương pháp, hình thức tổ chức:

+ Giáo dục lồng ghép thông qua các hoạt động để học sinh hiểu được trách nhiệm ở đây bao gồm: Sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình. Sống có trách nhiệm với cô giáo, bạn bè, nhà trường. Và sống có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội, với đất nước, với Tổ quốc.

+ Giáo viên không đơn thuần chỉ là việc dạy chữ mà còn phải truyền tải cho người học những giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội và cụ thể là ý thức trách nhiệm trong học tập để học sinh trở thành những con người toàn diện, biết sống và biết tôn trọng người khác.

+ Hình thành đồng bộ các biện pháp trong dạy chữ và dạy người trong hoạt động quản lý giáo dục tại nhà trường.

5. Giáo dục “ Học tập sáng tạo - Rèn luyện chăm ngoan - Vui chơi lành mạnh” Thông điệp này dành cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh của nhà trường.

5.1. Đối với CBGV và người lao động tại nhà trường:

Sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ. Sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy học, trong khai thác các kiến thức từ các nền tảng công nghệ thông tin. Sáng tạo trong các hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường…

Rèn luyện về đạo đức, trí tuệ để trở thành những người có ích cho xã hội, cho đất nước.

5.2. Đối với học sinh:

Học tập chăm chỉ, sáng tạo tham gia các hoạt động tại trường, lớp thông qua các hoạt động trong ngày.

Trẻ được giáo dục một cách bài bản, có kế hoạch cụ thể và được giáo dục lồng ghép mọi lúc, mọi nơi nên rất chăm ngoan, lễ phép.

Với trẻ mầm non hoạt động vui chơi là không thể thiếu được, thông qua chơi trẻ được học tập, trải nghiệm và lĩnh hội kiến thức. Vì vậy chúng ta cần tạo cho trẻ môi trường học tập tốt nhất, lành mạnh nhất để trẻ hoạt động.

5.3. Đối với Phụ huynh học sinh:

Yêu thương, chia sẻ với con các khó khăn khi gặp phải. Không áp đặt con trong các tình huống ứng xử, sáng tạo trong xử lý tình huống.

Chia sẻ và tôn trọng sự sáng tạo của con. Cùng con sáng tạo những hoạt động trong cuộc sống. Thúc đẩy sự sáng tạo của trẻ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Nhà trường xây dựng và triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường kế hoạch tổ chức nội dung giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm”năm học 2021-2022.

- Xây dựng chủ đề từng tháng học gắn với thông điệp giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm”.

          -  Thường xuyên tăng cườngcông tác kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm những việc làm được, chưa làm được từng tháng.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức nội dung giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm”năm học 2021-2022 của trường Mầm non Phúc Xuân. Đề nghị CBGVNV nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐTTP

- CBGV,NV (t/h);

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lưu Thị Quyên

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan